Odpowiedniki miar i temperatur

                      
 

     ODPOWIEDNIKI TEMPERATUR
                             (OVEN TEMPERATURE EQUIVALENTS)
Stopnie Celsjusza
Stopnie Fahrenheita
GAS
110oC
225oF
¼
130oC
250oF
½
140oC
275oF
1
150oC
300oF
2
160oC
325oF
3
180oC
350oF
4
190oC
375oF
5
200oC
400oF
6
220oC
425oF
7
230oC
450oF
8
240oC
475oF
9
ODPOWIEDNIKI OBJĘTOŚCI
(VOLUME EQUIVALENTS)
Metryczny system wag i miar  (Metric)
Brytyjski system wag i miar  (Imperial)
30ml
1fl oz
60ml
2fl oz
75ml
2 ½fl oz
100ml
3 ½fl oz
120ml
4fl oz
150ml
5fl oz ( ¼
175ml
6fl oz
200ml
7fl oz ( 1/3 pint)
240ml
8fl oz
300ml
10fl oz ( ½ pint)
350ml
12fl oz
400ml
14fl oz
450ml
15fl oz
500ml
16fl oz
600ml
1 pint
750ml
1 ¼ pints
900ml
1 ½ pints
1 litr
1 ¾ pints
1.2 litra
2 pints
1.4 litra
2 ½ pints
1.5 litra
2 ¾ pints
1.7 litra
3 pints
2 litry
3 ½ pints
3litry
5 ¼ pints


  • 1 łyżka (tbsp) to 15ml, a jedna łyżeczka (tsp) to 5ml.

ODPOWIEDNIKI WAGOWE
(WEIGHT EQUIVALENTS) 
Metryczny system wag i miar  (Metric)
Brytyjski system wag i miar  (Imperial)
15g
½ oz
20g
¾ oz
30g
1 oz
45g
1 ½ oz
50g
1 ¾ oz
60g
2 oz
75g
2 ½ oz
85g
3 oz
100g
3 ½ oz
115g
4 oz
125g
4 ½ oz
140g
5 oz
150g
5 ½ oz
175g
6 oz
200g
7 oz
225g
8 oz
250g
9 oz
300g
10 oz
450g
1 Ib
500g
1 Ib  2 oz
675g
1 ½ Ib
900g
2 Ib
1kg
2 ¼ Ib
1.5 kg
3 Ib  3 oz

Źródło: “Step-by-step baking”, Caroline Bretherton


STARODAWNE JEDNOSTKI MIAR

Stare jednostki miar
Obecne jednostki miar
Łut
12,67 g
Funt (32 łuty)
ok. 45 dag
Kwarta
1 litr
Kwaterka
0,25 litra
Garniec (4 kwarty)
4 litry

Źródło: “Jedyne praktyczne przepisy (…)”, wg wydania z 1885 roku, Lucyna Ćwierczakiewiczowa

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz